Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
  • Lời: Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
Lời: Nguyễn Hữu Ái (câu 1)- Lê Ngọc Vinh (câu 2)
1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát,
An bình cho loài người.
Qui vinh quang cho Vua vinh hiển Jêsus chân Chúa.
Đêm nao khi xưa, thiên sứ đã hát vang.
Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.
Thành Bết-lê-hem đêm nay Jêsus Christ
Giáng thế khắp thế giới bửa nay
Dâng lên bài tụng ca.
Điệp Khúc:
Chúa vì người đã hy sinh,
Đức nhân từ cùng ví sánh,
Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.
Ha-lê-lu-gia A men. A men.
2. Đêm nay ta hoan ca cung chúc Cứu Chúa
Giáng trần cứu loài người.
Mau dâng lên muôn câu ca mới Jêsus Chân Chúa.
Đêm nay nơi nơi vang tiếng khen tôn thờ.
Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.
Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh
Thiên cung giáng xuống chốn tối tăm
Cam mang đời sầu thương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo