Chúc Tôn Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Blessed Be the Lord God Almighty
  • Lời: Bob Fitts
  • Nhạc: Bob Fitts

Lời Anh

Blessed Be the Lord God Almighty
Fa-ther in heav-en, how we love you,
We lift Your name in all the earth.
May Your King-dom be established in our praises
As Your peo-ple declare Your mighty works.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who was, and is and is to come.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who reigns forevermore.

Lời Việt

Chúc Tôn Chúa
Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời,
Tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời,
Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi,
Mà lòng con xin dâng hiến lên Cha Chí Tôn.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng của muôn thu, hôm nay mãi không thay dời.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng nắm vương quyền muôn thu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo