Phút Nguyện Cầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When You Pray
  • Lời: Audrey Mieir
  • Nhạc: Audrey Mieir

Lời Anh

Lời Việt

Phút Nguyện Cầu - Lời Việt: Thy Hương
1. Khi bóng đêm vừa buông xuống
Giây phút anh cầu khẩn
Nhớ tôi cầu thay chăng người?
Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa đưa dắt trên mọi lối
Có bao giờ anh nhớ tôi?
Khi nguyện cầu, tôi nhắc tên anh nhiều
Xin Chúa cho anh được luôn thái an
Khi nguyện cầu, tôi sẽ xin Giê-xu
Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn.
2. Khi ánh dương vừa soi lối
Giây phút anh quỳ gối
Thiết tha cầu xin bao điều
Nhớ đến tôi cầu thay với
Tôi rất mong được Chúa yêu thương và chăm sóc luôn
Nơi chân Ngài, nhắc đến anh bao lần
Tôi cúi xin Giê-xu chăn dắt anh
Đến nơi Ngài, với biết bao chân thành
Tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo