Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Make Me a Blessing
  • Lời: George S. Schuler
  • Nhạc: George S. Schuler

Lời Anh

Make Me a Blessing
1. Out in the highways and byways of life,
Many are weary and sad;
Carry the sunshine where darkness is rife,
Making the sorrowing glad.
Refrain:
Make me a blessing, make me a blessing,
Out of my life may Jesus shine;
Make me a blessing, O Savior, I pray,
Make me a blessing to someone today.
2. Tell the sweet story of Christ and His love,
Tell of His pow’r to forgive;
Others will trust Him if only you prove
True, every moment you live.
3. Give as ’twas given to you in your need,
Love as the Master loved you;
Be to the helpless a helper indeed,
Unto your mission be true.

Lời Việt

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Muôn người mang gánh khổ đau rên siết đêm ngày
Tràn lan khắp lối trên thế gian
Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm
Dẹp tan bao mối lo khóc than
Điệp Khúc:
Nguyện tôi được đổi mới
Nguồn phước cho muôn người
Qua nếp sống tôi
Giê-xu vinh quang
Lòng mong được đổi mới
Lạy Giê-xu yêu quí
Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.
2. Đem tình yêu Chúa Giê-xu truyền bá cho đời
Và quyền năng thoát ách Sa-tan
Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta
Và qua nếp sống mới trong ta.
3. Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài
Và yêu như Chúa đã yêu ta
Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn
Thành tâm cho đến vô thiên cung.


Tài Liệu Tham Khảo