Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Fight Is On
  • Lời: Mrs. C. H. Morris
  • Nhạc: Mrs. C. H. Morris
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

1 The fight is on, the trumpet sound is ringing out,
The cry “To arms!” is heard afar and near;
The Lord of hosts is marching on to victory,
The triumph of the Christ will soon appear.
Refrain:
The fight is on, O Christian soldier,
And face to face in stern array,
With armor gleaming, and colors streaming,
The right and wrong engage today!
The fight is on, but be not weary;
Be strong, and in His might hold fast;
If God be for us, His banner o’er us,
We’ll sing the victor’s song at last!
2 The fight is on, arouse, ye soldiers brave and true!
Jehovah leads, and vict’ry will assure;
Go buckle on the armor God has given you,
And in His strength unto the end endure. [Refrain]
3 The Lord is leading on to certain victory;
The bow of promise spans the eastern sky;
His glorious Name in every land shall honored be;
The morn will break, the dawn of peace is nigh. [Refrain]

Lời Việt

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Nào ta đi lên! Đoàn lính tiên phong của Chúa Giê-xu!
Cùng nhau hô vang, đấu tranh hy sinh tận cùng
Vì Vua Giê-xu thân chinh cùng với chúng ta chiến thắng quân thù nơi nơi
Cùng tiến lên dâng tuổi xanh
Cờ bay phất phới khắp nơi chờ ta, chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận tiền
Đừng ngại ta yếu đuối, đừng lo thiếu khí giới
Thuận phục theo gót Giê-xu khắp nơi
Nhờ lời Kinh Thánh thanh gươm đại năng
Và thật lòng yêu thương đưa dắt muôn người
Chìm ngập trong đau thương, dạt trôi trong bể khổ, về cùng một nhà hát khúc khải ca.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo