Tiếng Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Giê-xu - Nguyễn Văn Hai
1. Nghe nầy lời Giê-xu Christ tuyên phán
Thiết tha cùng tôi tiếng Giê-xu nài:
“Mau lại cùng Ta ai kẻ khao khát,”
Tiếng êm dịu Chúa khuyên:
Điệp Khúc:
“Ta Giê-xu, chính thật sự sống
Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây
Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta.”
2. Ta là đường đi là cửa duy nhất
Chính Ta người chăn dẫn đưa chiên mình
Đem bầy chiên thơ ra đến đồng xanh
Thỏa vui và thái an.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo