Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When I Remember
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson

Lời Anh

When I Remember
1. When I remember the cross that He bore,
When I remember the thorns that He wore,
His blood that stained the sands
From nails that pierced His hands,
The mocking, jeering bands
That stood before;
When I remember His deep agony,
All that He suffered my Savior to be,
My heart cries out, "O Christ divine I'm Thine forever!"
When I remember what He did for me.
2. When I remember His promise that day,
When He to Heaven was going away
He said He'd come again,
But did n't say just when,
He bid us work till then
And watch and pray;
When I remember the summons I'll hear,
The blazing glory when He shall appear,
I long to faithful be and ready for His coming
When I remember that it may be near!

Lời Việt

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Nhiều khi tôi nhớ về
Thánh giá Jesus mang,
Đường Gô-tha não nề,
Chúa vẫn không lời than.
Trên đầu đầy gai đâm,
Với bao sỉ nhục thương tâm,
Giữa quân thù nghịch hung hăng,
Ngài không lên án.
Nhiều khi tôi nhớ về,
Những đớn đau Ngài mang,
Đồi Gô-tha huyết tràn,
Để cứu tôi bình an.
Ôi! Jesus ơi!
Tôi xin thuộc Ngài từ nay đến suốt đời,
Lòng mừng vui nhớ tới,
Ơn Chúa yêu thương người.
2. Nhiều khi tôi nhớ về
Những tháng năm đời tôi,
Thuật làm sao hết lời,
Phước Chúa ban người ơi!
Nhớ khi hoạn nạn chơi vơi,
Hiểm nguy dồn dập không thôi,
Chúa luôn hiện diện bên tôi,
Dẹp tan mây tối.
Nhiều khi tôi nhớ về,
Những vết thương lòng tôi,
Ngờ như cơn gió bụi,
Đến xóa đi niềm vui.
Nhưng Jesus ơi!
Bao phen lòng sầu,
Ngài đưa tay chữa lành,
Nghẹn ngào tôi nhớ đến,
Ơn Chúa ban cho mình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo