Bài Ca Tâm Linh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Spirit Song
  • Lời: John Wimber
  • Nhạc: John Wimber

Lời Anh

Spirit Song
1. O let the Son of God enfold you
With His Spirit and His love
Let Him fill your heart and satisfy your soul
O let Him have the things that hold you
And His Spirit like a dove
Will descend upon your life and make you whole
Refrain:
Jesus, O Jesus
Come and fill Your lambs
Jesus, O Jesus
Come and fill Your lambs
2. O come and sing this song with gladness
As your hearts are filled with joy
Lift your hands in sweet surrender to His name
O give Him all your tears and sadness
Give Him all your years of pain
And you'll enter into life in Jesus' name

Lời Việt

Bài Ca Tâm Linh
1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng,
Bằng tình yêu thương không đổi dời,
Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng,
Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về,
Hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an.
Jesus! Chúa Jesus! Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay,
Jesus! Chúa Jesus! Đến trong tâm hồn này.
2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng,
Niềm an vui dâng ngây ngất lòng,
Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày,
Đầy đau thương cô liêu chán chường,
Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jesus.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo