Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Belong to the King
  • Lời: Ida R. Smith
  • Nhạc: Maurice A. Clifton
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

I Belong to the King
1. I belong to the King; I’m a child of His love,
I shall dwell in His palace so fair,
For He tells of its bliss in yon heaven above,
And His children in splendor shall share.
Refrain
I belong to the King; I’m a child of His love,
And he never forsaketh His own.
He will call me some day to His palace above;
I shall dwell by His glorified throne.
2. I belong to the King, and He loves me I know,
For His mercy and kindness so free
Are unceasingly mine wheresoever I go,
And my Refuge unfailing is He.
3. I belong to the King, and His promise is sure:
That we all shall be gathered at last
In His kingdom above, by life’s waters so pure,
When this life with its trials is past.

Lời Việt

Làm Con Vua Thánh Trên Trời - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Làm con Vua Thánh trên trời
Tình yêu ấy không hề phai
Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn
Dầu tôi đi tới nơi nào
Đường giông tố hay hiểm nguy
Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai
Điệp Khúc:
Tôi yêu Giê-xu muôn đời
Tôi thuộc về Vua Chí Cao
Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ
Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng
Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi
Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
2. Làm con Vua Thánh trên trời
Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa
Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha
Là trong Nước Thánh trên trời
Ngày vui ấy không còn lâu
Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo