Vì Giê-xu Sống

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Because He Lives
  • Lời: Gloria Gaither
  • Nhạc: William J. Gaither
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Because He Lives
1. God sent His Son
They called him Jesus
He came to love
Heal and forgive
He lived and died
To buy my pardon
An empty grave
Is there to prove
My Savior lives
Chorus
Because He lives
I can face tomorrow
Because He lives
All fear is gone
Because I know
He holds the future
And life is worth the living
Just because He lives
2. How sweet to hold
A newborn baby
And feel the pride
And joy he gives
But greater still
The calm assurance
This child can face
Uncertain days
Just Because He lives
3. And then one day
I'll cross the river
I'll fight life's final war with pain
And then as death
Gives way to victory
I'll see the lights
Of glory and
I'll know He lives

Lời Việt

Vì Giê-xu Sống - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần
Xót thương con người, sống trong tuyệt vọng
Thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người
Hiện Ngài đang sống, để đón muôn người tìm nguồn thái an
Điệp Khúc:
Vì Giê-xu sống,
tôi bước đi với hy vọng
Bóng đêm xa dần,
lòng luôn vững tin
Vì tôi biết rõ Chúa sống,
uy quyền trên khắp trời
Vì Giê-xu sống luôn với tôi,
tôi vui sống trong Ngài.
2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng
Dẫu cho khổ nạn, vẫn luôn bình an
Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài
Hiện Ngài đang sống, trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo