Nhìn Lên Cha Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When I Look Into Your Holiness
  • Lời: Wayne & Cathy Perrin
  • Nhạc: Wayne & Cathy Perrin

Lời Anh

When I Look Into Your Holiness
When I look into Your holiness,
When I gaze into Your loveliness,
When all things that surround become shadows in the light of You.
When I've found the joy of reaching Your heart,
When my will becomes enthroned in Your love,
When all things that surround become shadows in the light of You.
I worship You I worship You
The reason I live is to worship You,
I worship You I worship You
The reason I live is to worship You.

Lời Việt

Nhìn Lên Cha Thánh
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh
Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa
Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con tôn kính Cha
Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa
Lòng con tôn kính Cha
Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo