Triều Thiên Vinh Hiển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Wear A Crown
  • Lời: Henrietta Walters
  • Nhạc: A. E. Lind
  • Tài Liệu: Revival Hymns, a Collection of New and Standard Hymns, by Daniel B. Towner & Charles M. Alexander (Chicago, Illinois: Bible Institute Colportage Association, 1905).

Lời Anh

When the Battle’s Over
Lời Anh: Isaac Watts, 1721-1724
1. Am I a soldier of the cross,
A follower of the Lamb,
And shall I fear to own His cause,
Or blush to speak His Name?
Refrain
And when the battle’s over
We shall wear a crown!
Yes, we shall wear a crown!
Yes, we shall wear a crown!
And when the battle’s over
We shall wear a crown
In the new Jerusalem
Wear a crown (wear a crown)
Wear a crown (wear a crown)
Wear a bright and shining crown;
And when the battle’s over
We shall wear a crown
In the new Jerusalem.
2. Must I be carried to the skies
On flowery beds of ease,
While others fought to win the prize,
And sailed through bloody seas?
3. Are there no foes for me to face?
Must I not stem the flood?
Is this vile world a friend to grace,
To help me on to God?

Lời Anh

Wear A Crown
Lời Anh: Henrietta Walters
1. Bugle calls are ringing out,
"Forward" is the battle shout,
See where floats the conqu’ring sign,
Onward to the war divine!
Refrain
And when the battle’s over,
We shall wear a crown,
We shall wear a crown,
We shall wear a crown!
And when the battle’s over,
We shall wear a crown
In the new Jerusalem!
Wear a crown, wear a crown,
Away over Jordan!
And when the battle’s over,
We shall wear a crown
In the new Jerusalem!
2. Sound the charge against the foe,
Lay the hosts of error low;
In His name, victorious King,
Let the song of triumph ring!
3. Fight the fight of faith and love,
Looking unto Him above;
Loyal soldiers, do and dare,
Your Commander’s joy to share.

Lời Việt

Triều Thiên Vinh Hiển - Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
1. Cùng lặng nghe khi tiếng loa truyền,
Giục ta mau tiến bước đi lên;
Kìa nhìn xem chiến thắng đang chờ,
Tiến bước vào thánh chiến vinh quang.
Điệp Khúc:
Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,
Ta sẽ lãnh kim miện,
Ta sẽ lãnh kim miện,
Ta sẽ lãnh kim miện;
Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,
Ta sẽ lãnh kim miện,
Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.
Thật vinh quang! Thật vinh quang!
Khi ta bước qua Giô-đanh.
Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt,
Ta sẽ lãnh kim miện,
Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.
2. Cùng nhau ta ngăn bước quân thù,
Đạo quân dũng mãnh quyết đi lên;
Nhờ Jê-sus danh tướng đi đầu,
Ta vui mừng hát khúc khải ca.
3. Nhờ yêu thương thêm với đức tin,
Nhìn xem Vua ta thắng âm binh.
Đoàn quân chiến đấu không sờn.
Jê-sus hằng chiến thắng giúp ta.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo