Chúa Yêu Thiết Tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Yêu Thiết Tha
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Chúa Yêu Thiết Tha
Chúa yêu thiết tha vô cùng.
Chúa tuyệt đối chân thật.
Chúa thông cảm với muôn sự, đêm ngày lo cho anh.
Chúa yêu mến ta vô cùng.
Luôn gần gũi bên ta.
Có Cha từ ái trên trời bao sợ hãi đều xa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo