Danh Trên Muôn Danh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Name Above All Names
  • Lời: Aida Hearn
  • Nhạc: Aida Hearn

Lời Anh

Name Above All Names
Jesus!
Name above all names,
Beautiful
Savior,
Glorious Lord.
Emmanuel,
God is with us,
Blessed Redeemer,
Living Word.

Lời Việt

Jêsus Như Ánh Sao Mai
Jêsus!
Như ánh sao mai,
Sáng soi đời đau thương
Chìm sâu trong bóng đêm âm thầm
Người thương yêu tôi,
Nghe tiếng kêu xin
Thứ tha đời hư vong,
Sống vui bình an

Lời Việt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ

Danh Trên Muôn Danh
Jêsus!
Danh trên hết muôn danh,
Cứu Chúa diệu vinh thay,
Ngài là Vua hiển vinh muôn đời.
Emmanuên: Thượng Đế giữa nhân gian,
Đấng Cứu Chuộc vinh quang,
Ngôi Lời từ Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo