Thanh Xuân Ca Khúc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Nguyễn Châu Ân
  • Nhạc: Linda Shivers Leech

Lời Anh

Lời Việt

Thanh Xuân Ca Khúc
Lời Việt: Nguyễn Châu Ân
1. Thanh niên ơi, hát ca lên cho đời đẹp tươi
Ô vui thay ta thuộc về Giê-xu Con Trời
Trong tâm ta có dương quang thiên thượng ngời sáng
Vui mừng thật chứa chan.
Điệp Khúc:
Đời thanh xuân đẹp như đài hoa!
Đời thanh xuân đẹp như ánh sao
Như phượng hoàng xòe cánh tung bay khắp ngàn phương trời
Đời thanh xuân đẹp như bài ca
Như hơi gió dưới nắng mai đào
Ta chân thành quỳ dâng thân hồn cho Giê-xu đến muôn đời.
2. Thanh niên ơi, tuổi xuân ta như muôn đài hoa
Đem tươi vui hy vọng đi gieo khắp muôn nhà
Hương thơm ta ấy chính Giê-xu bạn hiền ái
Hoa huệ chẳng héo phai.
3. Thanh niên ơi, hát ca lên cho lòng càng vui
Tương lai ta huy hoàng như muôn ánh sao ngời
Ta đi lên, góp tay ta xây dựng Hội Thánh
Dưới ngọn cờ vĩnh sanh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo