Lòng Ước Mong

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In His Time
  • Lời: Diane Ball
  • Nhạc: Diane Ball
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

In His Time
1. In His time, in His time
He Makes all things beautiful
In His time
Lord, Please show me every day
As You're teaching me Your way
That You do just what you say
In Your time.
2. In Your time, in Your time
You make all things beautiful
In Your time
Lord, My life to you I bring
May each song I have to sing
Be to You a lovely thing
In Your time
3. Lord, please show me every day
As You're teaching me Your way
That You do just what you say
In Your time.
In Your time.
In Your time.

Lời Việt

Như Ý Cha - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Lòng ước mong, lòng ước mong
Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong
Làm theo thánh ý Chúa trên trời
Cùng đi với Chúa mãi không rời
Và dâng Chúa tiếng hát muôn đời
Con ước mong.
2. Lời chúc tôn, lời chúc tôn
Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay
Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn
Lời yêu mến khúc hát ân tình
Được tươi mới thắm thiết trong lành
Như ý Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo