Ca Ngợi Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sometimes "Alleluia”"
  • Lời: Chuck Girard
  • Nhạc: Chuck Girard
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ca Ngợi Chúa
Điệp Khúc:
Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời.
Ngợi khen Chúa trên trời.
Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.
Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.
1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,
Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.
Jêsus cao quí chúng con xin dâng lên Ngài.
Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.
2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng,
Cùng muôn sứ thánh chúc tán thiên vương.
Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho người.
Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.
3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn,
Hòa trong ân điển của chính Chúa Con.
Thông công trong Chúa Thánh Linh thỏa vui mỗi ngày.
Tin vui nay xin đem rao khắp miền.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo