Bên Kia Hoàng Hôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Beyond the Sunset
  • Lời: Virgil P. Brook
  • Nhạc: Blanche Keer Brock
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Beyond the Sunset
1. Beyond the sunset
Oh blissful morning
When with our Savior
Heaven is begun
Earth stroll is ending
Oh glorious dawning
Beyond the sunset
When day is done
2. Beyond the sunset
No clouds will gather
No storms will threaten
No fears annoy
Oh, day of gladness
Oh, day unending
Beyond the sunset
Eternal joy
3. Beyond the sunset
Oh glad reunion
With our dear loved ones
Who've gone before
In that fair homeland
We'll know no parting
Beyond the sunset
For evermore

Lời Việt

Bên Kia Hoàng Hôn - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Hoàng hôn buông khắp nơi
Ô bình minh sáng tươi
Là khi ở với Cha sống vui muôn đời
Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi
Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.
2. Trời mai ô sáng tươi
Đâu còn vương vấn mây
Hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời
Ngày Giê-xu tái lâm chói ánh sáng vinh quang
Là khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.
3. Bình minh lan khắp nơi
Khi Giê-xu dắt tôi
Vào nơi nước Chúa Cha sáng tươi rạng ngời
Lời Cha đón tiếp tôi đến hưởng nước thái an
Nào đâu bóng tối tăm thỏa vui ngập tràn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo