Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Mục Lục

Tựa đề
 1. Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 2. Vui Mừng Tung Hô Chúa
 3. Lời Nguyện Kính Yêu
 4. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 5. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 6. Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố
 7. Lạy Cha Yêu Thương
 8. Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn
 9. Thi Thiên 121
 10. Tình Thương Của Đức Chúa Trời
 11. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 12. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 13. Chúa Sẽ Lo Toan
 14. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 15. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 16. Núp Trong Tình Yêu
 17. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 18. Vững Niềm Tin
 19. Bốn Phương Một Nhà
 20. Lớn Bấy Duy Ngài
 21. Tôn Vinh Chân Thần
 22. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 23. Sông Nước Vĩnh Sanh
 24. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
 25. Tôn Vinh Cha
 26. Ngợi Giê-hô-va
 27. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 28. Phước Nguyên Từ Trời
 29. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 30. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
 31. Em-ma-nu-ên Xin Hãy Đến
 32. Hang Bê-lem
 33. Chúa Giê-xu Lâm Phàm
 34. Thiên Thần Hòa Ca
 35. Cùng Đến Thờ Chúa
 36. Nguồn Tình Yêu
 37. Đêm Thánh
 38. Chúa Đã Tới
 39. Đêm Yên Lặng
 40. Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé
 41. Niềm Vui Cho Trần Gian
 42. Thoạt Đến Đêm Nọ
 43. Tình Yêu Giê-xu
 44. Xin Giê-xu Nghe Tiếng Khẩn Cầu
 45. Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền
 46. Ngợi Danh Giê-xu
 47. Càng Yêu Chúa Hơn
 48. Chúa Thánh Quang Vinh Đời Đời
 49. Giê-xu Đẹp Thay
 50. Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi
 51. Giê-xu Như Ánh Sao Mai
 52. Ha-lê-lu-gia
 53. Bài Ca Cứu Chuộc
 54. Giê-xu, Đấng Chăn Chiên
 55. Ha-lê-lu-gia
 56. Ngài Là Ai?
 57. Hãy Ca Hát Lên
 58. Hoa Hồng Sa-rôn
 59. Phút Suy Tư
 60. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 61. Cùng Dâng Lời Ca
 62. Hoa Huệ Trong Trũng
 63. Khúc Hát Tâm Linh
 64. Muôn Dân Ca Ngợi Chúa
 65. Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 66. Từ Ngàn Đời Xa Xưa
 67. Vì Ngài Tôi Hát
 68. Tôi Không Thể Biết
 69. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 70. Lìa Đền Bằng Ngà
 71. Nơi Chân Thập Tự
 72. Ta Hy Sinh Vì Con
 73. Thập Tự Xưa
 74. Này Anh Thấy Không
 75. Chỉ Vì Tội Tôi
 76. Christ Phục Sinh
 77. Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi
 78. Ngài Sống
 79. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 80. Vì Giê-xu Sống
 81. Khi Chúa Tái Lâm
 82. Xin Thần Linh Cảm Hóa
 83. Thánh Linh Dẫn Dắt
 84. Sự Sống Mới
 85. Đời Sống Mới Bắt Đầu
 86. Tình Yêu Thánh Siêu Việt
 87. Bài Ca Hiệp Một
 88. Hiệp Một Trong Chúa
 89. Quây Quần Bên Chúa
 90. Ngày Vui Vẻ
 91. Cùng Quỳ Bên Chân Chúa
 92. Tiệc Thánh
 93. Hãy Yêu Thương Nhau
 94. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 95. Thánh Kinh Âm Nhạc
 96. Đứng Trên Lời Hứa
 97. Lời Dịu Dàng
 98. Xin Mở Mắt Con
 99. Lời Chúa
 100. An Tâm Bên Chúa
 101. Bởi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 102. Giê-xu Ôi Con Tin Ngài
 103. Chỗ Hóc Đá Vững An
 104. Lên Chốn Cao Hơn
 105. Nắm Chặt Lời Hứa
 106. Luôn Mỗi Phút
 107. Này Là Truyện Ký Tôi
 108. Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình
 109. Con Muốn Trở Nên Chiên Chúa
 110. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 111. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
 112. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 113. Dâng Hiến Cho Giê-xu
 114. Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Reng
 115. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 116. Nghe Tiếng Giê-xu Tuyên
 117. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 118. Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu
 119. Ban Mai Với Giê-Xu
 120. Sống Chung Cùng Giê-xu
 121. Giê-xu Lẽ Sống Đời Tôi
 122. Bình An Trong Giê-xu
 123. Ca Hát Mỉm Cười Và Cầu Nguyện
 124. Giòng Sông Trường Sinh
 125. Kinh Hòa Bình
 126. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 127. Nương Mình Trong Cánh Christ
 128. Sự Bình An
 129. Tâm Linh Tôi, An Ninh Thay
 130. Sự Bình An Tuyệt Vời
 131. Tôi Sống Vui
 132. Tôi Nghe Chúa Gọi
 133. Linh Âm Giai Điệu
 134. Chung Niềm Tin
 135. Nguồn An Bình
 136. Giê-xu Không Bỏ Qua
 137. Ước Ao Nhìn Giê-xu
 138. Sống Trong Quyền Năng
 139. Giê-xu Là Bạn Thật
 140. Giờ Dịu Êm
 141. Khi Chúa Vô Lòng
 142. Khu Vườn Thân Ái
 143. Khúc Ca Trầm Hương
 144. Phút Nguyện Cầu
 145. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 146. Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
 147. Giê-xu Bên Tôi
 148. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 149. Thắm Thiết Thay Tình Yêu Đấng Christ
 150. Ơn Giê-xu Cao Sâu Lắm Thay
 151. Ơn Lạ Lùng
 152. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 153. Bước Với Chúa Yêu Thương
 154. Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 155. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 156. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 157. Hành Trang Tuổi Trẻ
 158. Đường Lối Chúa
 159. Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dăt Tôi
 160. Dương Quang Thiên Quốc
 161. Đi Với Chúa
 162. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 163. Hãy Theo Ta.
 164. Nhìn Xem Giê-xu
 165. Phước Thay Trong Lòng
 166. Ta Bước Lên Si-ôn
 167. Tôi Là Chiên Của Chúa
 168. Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
 169. Sức Lực Từ Chúa
 170. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 171. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 172. Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên
 173. Vui Thỏa Phục Sự Vua Thánh
 174. Chúa Giê-xu, Con Hứa Theo Ngài
 175. Đến Theo Ngài
 176. Thật Hơn Kim Ngân Châu Báu
 177. Xin Sống Cho Chúa Giê-xu
 178. Lòng Ước Mong
 179. Nguyện Theo Ý Cha
 180. Đưa Người Đến Tin Chúa
 181. Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài
 182. Chỉ Có Giê-xu
 183. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
 184. Nhìn Xem Cứu Chúa Siêu Việt
 185. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
 186. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 187. Loan Tin Trần Gian
 188. Sẵn Sàng
 189. Truyền Rao Danh Chúa
 190. Loan Tin Mừng
 191. Làm Con Vua Thánh Trên Trời
 192. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
 193. Lạy Chúa Xin Sai Tôi
 194. Nguồn Vui Trong Lòng
 195. Tay Chúa Nắm Tôi
 196. Bên Kia Đồi
 197. Nơi Vĩnh Phước
 198. Bên Kia Hoàng Hôn
 199. Nhà Tôi Là Thiên Đàng Sáng Tươi
 200. Tìm Về Miền Đất Hứa
 201. Mặt Gặp Mặt
 202. Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau Bên Sông Vàng
 203. Vinh Thay Cho Tôi
 204. Trên Đồi Hoàng Hôn
 205. Bình Minh Đã Đến
 206. Khi Ban Mai Đến
 207. Hãy Làm Khi Còn Ban Ngày
 208. Bài Hát Trong Đêm
 209. Trước Khi Rạng Đông
 210. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 211. Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
 212. Kính Khen Ngài
 213. Tạ Ơn Đấng Ban Mọi Sự
 214. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 215. Tiếng Giê-xu
 216. Điều Này Thật Sao
 217. Gần Thập Tự
 218. Quyền Trong Huyết Chúa Giê-xu
 219. Ánh Sáng Của Thế Giới
 220. Christ Trả Xong Tội Trái
 221. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 222. Giê-xu Cứu
 223. Hãy Theo Giê-xu
 224. Nếu Có Cả Thế Gian
 225. Ngợi Khen Chúa Đã Chuộc Tôi
 226. Tình Yêu Cao Quý
 227. Biến Đổi Hết Mọi Điều
 228. Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Tôi
 229. Đời Tôi Nay Được Đổi Thay
 230. Mau Đến Nơi Chân Giê-xu
 231. Ngài Vực Tôi
 232. Vầng Đá Muôn Đời
 233. Giê-xu Kêu Gọi Mọi Người
 234. Chiên Lạc Trở Về
 235. Giê-xu Tôi Đến
 236. Hãy Theo Ta
 237. Tôi Nguyện Đến Liền
 238. Tiếng Gọi
 239. Ái Từ Cứu Tôi
 240. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 241. Mau Đến Theo Giê-xu
 242. Trở Về
 243. Chúa Vẫn Chờ
 244. Nơi Thập Tự Giá
 245. Một Tia Sáng
 246. Thanh Xuân Ca Khúc
 247. Mùa Xuân Hôm Nay Về Đây
 248. Xin Ngài Đưa Dắt Anh
 249. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 250. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
Nguyên Tác
 1. Come, Thou Almighty King
 2. Joyful, Joyful We Adore Thee
 3. Holy! Holy!
 4. Holy! Holy! Holy!
 5. Praise Ye the Father
 6. A Mighty Fortress
 7. I Love You Lord
 8. Great is Thy Faithfulness
 9. Psalm 121
 10. The Love of God
 11. To God Be the Glory
 12. My Heavenly Father Watches Over Me
 13. God Will Take Care of You
 14. The Lord's My Shepherd
 15. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 16. All Creatures of Our God and King
 17. O Store Gud
 18. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 19. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 20. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 21. Gloria Patri
 22. The God of Abraham Praise
 23. Praise to the Lord, the Almighty
 24. Come Thou Fount of Every Blessing
 25. I Surrender All
 26. Give of Your Best to the Master
 27. Oh Come, Oh Come, Emmanuel
 28. Hang Bê-lem
 29. Down From His Glory
 30. Hark! The Herald Angels Sing
 31. Adeste Fideles
 32. So Great Is His Love
 33. Cantique de Noël
 34. Love Was When
 35. Stille Nacht
 36. O Little Town of Bethlehem
 37. Joy to the World!
 38. It Came Upon the Midnight Clear
 39. O the Deep, Deep Love of Jesus
 40. All Hail the Power of Jesus' Name
 41. All Hail the Power of Jesus' Name
 42. My Jesus, I Love Thee
 43. His Name Is Wonderful
 44. Schönster Herr Jesu
 45. Jesus Loves Even Me
 46. Jesus, Name Above All Names
 47. Alleluia
 48. Shepherd of Love
 49. Alleluia
 50. Ngài Là Ai?
 51. Jesus, Rose of Sharon
 52. Phút Suy Tư
 53. Stranger of Galilee
 54. I Have Found a Friend in Jesus
 55. The Theme of My Song
 56. O For a Thousand Tongues to Sing
 57. I Cannot Tell
 58. When I Survey the Wondrous Cross
 59. Ivory Palaces
 60. Beneath the Cross of Jesus
 61. I Gave My Life for Thee
 62. The Old Rugged Cross
 63. Này Anh Thấy Không
 64. Low in the Grave He Lay
 65. He Lives
 66. Christ, the Lord, Is Risen
 67. Because He Lives
 68. When the Roll Is Called Up Yonder
 69. Old Time Power
 70. Holy Spirit, Faithful Guide
 71. That’s For Me
 72. Love Divine, All Love Excelling
 73. They'll Known We Are Christians
 74. In Christ There Is No East or West
 75. A Quiet Understanding
 76. O Happy Day
 77. Let Us Break Bread Together
 78. A Way to Calvary Leadeth
 79. Jewels
 80. The Music of God's Word
 81. Standing on the Promise
 82. Wonderful Words of Life
 83. Open Our Eyes
 84. Lời Chúa
 85. Be Still, My Soul
 86. I Know Whom I Have Believed
 87. Giê-xu Ôi Con Tin Ngài
 88. He Hideth My Soul
 89. Higher Ground
 90. Nắm Chặt Lời Hứa
 91. Moment by Moment
 92. Blessed Assurance
 93. I Know Who Holds Tomorrow
 94. Lord! I Want to Be a Christian
 95. Near to the Heart of God
 96. I Need Thee Every Hour
 97. Teach Me Thy Way, O Lord
 98. Dâng Hiến Cho Giê-xu
 99. Day by Day
 100. Make Me a Blessing
 101. Draw Me Nearer
 102. Make Me a Captive, Lord!
 103. More About Jesus
 104. In the Garden
 105. Sống Chung Cùng Giê-xu
 106. Giê-xu Lẽ Sống Đời Tôi
 107. Bình An Trong Giê-xu
 108. Ca Hát Mỉm Cười Và Cầu Nguyện
 109. Giòng Sông Trường Sinh
 110. Kinh Hòa Bình
 111. Constantly Abiding
 112. Under His Wings
 113. My Peace
 114. It's Well With My Soul
 115. Sự Bình An Tuyệt Vời
 116. Tôi Sống Vui
 117. Tôi Nghe Chúa Gọi
 118. He Keeps Me Singing
 119. Freely, Freely
 120. Nguồn An Bình
 121. Giê-xu Không Bỏ Qua
 122. Ước Ao Nhìn Giê-xu
 123. Learning to Lean
 124. What a Friend I Have in Jesus
 125. Sweel Hour of Prayer
 126. Khi Chúa Vô Lòng
 127. Khu Vườn Thân Ái
 128. Khúc Ca Trầm Hương
 129. When You Pray
 130. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 131. Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
 132. Giê-xu Bên Tôi
 133. He Giveth More Grace
 134. Thắm Thiết Thay Tình Yêu Đấng Christ
 135. Wonderful Grace of Jesus
 136. Amazing Grace
 137. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 138. I'll Go with God
 139. Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 140. Guide Me, O Thou Great Jehovah
 141. All the Way My Savior Leads Me
 142. Hành Trang Tuổi Trẻ
 143. God's Way
 144. Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 145. Heavenly Sunshine
 146. Just a Closer Walk with Thee
 147. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 148. Hãy Theo Ta.
 149. Nhìn Xem Giê-xu
 150. He Leadeth Me
 151. We're Marching to Zion
 152. His Sheep I Am
 153. Who Is on the Lord's Side
 154. Sức Lực Từ Chúa
 155. The Fight Is On
 156. Faith Is a Victory
 157. Onward, Christian Soldiers
 158. Vui Thỏa Phục Sự Vua Thánh
 159. O Jesus, I Have Promised
 160. Follow, I Will Follow Thee
 161. I'd Rather Have Jesus
 162. Living for Jesus
 163. In His Time
 164. Have Thine Own Way, Lord!
 165. Đưa Người Đến Tin Chúa
 166. Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài
 167. Chỉ Có Giê-xu
 168. Let the Lower Lights Be Burning
 169. 'Tis Far Better to Follow Jesus
 170. I'll Tell the World
 171. Ready
 172. Pass It On
 173. I Belong to the King
 174. This World Is Not My Home
 175. Over the Sunset Mountains
 176. When We All Get to Heaven
 177. Beyond the Sunset
 178. Face to Face
 179. Shall We Gather at the River
 180. O That Will Be Glory
 181. Over the Sunset Mountains
 182. Morning Has Broken
 183. When the Morning Comes
 184. Come Thou Almighty King
 185. Abide With Me
 186. We Plow the Fields
 187. Count Your Blessings
 188. And Can It Be
 189. Nearer the Cross
 190. There Is Power in the Blood
 191. The Light of the World Is Jesus
 192. Jesus Paid It All
 193. Burdens Are Lifted at Calvary
 194. Jesus Saves
 195. If I Gained the World
 196. My Redeemer
 197. Pass Me Not
 198. Since Jesus Came Into My Heart
 199. He Lifted Me
 200. Rock of Ages
 201. Softly and Tenderly
 202. Just a Wayward Lamb
 203. Jesus, I Come
 204. Follow Me
 205. Just As I Am
 206. The Savior Is Waiting
 207. Love Lifted Me
 208. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 209. Come to the Savior
 210. Amazing Grace
 211. At the Cross
 212. I'll Be a Sunbeam
 213. Mùa Xuân Hôm Nay Về Đây
 214. Blest Be the Tie That Binds
 215. The Nail Scarred Hand
Lời
 1. Charles Wesley
 2. Henry van Dyke
 3. Jimmy Owens
 4. John B. Dykes
 5. Edwin O. Excell
 6. Martin Luther
 7. Laurie Klein
 8. Thomas O. Chisholm
 9. Charles H. Purday
 10. Frederick M. Lehman
 11. Fanny J. Crosby
 12. W.C. Martin
 13. Civilla D. Martin
 14. George .F. Root
 15. Francis Rous
 16. Khải Huyền 5:13b
 17. John W. Peterson
 18. Francis of Assisi
 19. Carl Boerg
 20. Thomas Ken
 21. Nguyễn Duy
 22. R. Edward Miller
 23. Khuyết Danh, 4th Century
 24. Gloria Patri
 25. Thomas Olivers
 26. Joachim Neander
 27. Robert Robinson
 28. Winfield S. Weeden
 29. Howard B. Grose
 30. Latin, 12th Century
 31. Minh Châu
 32. William E. Booth-Clibborn
 33. Charles Wesley
 34. Khuyết Danh
 35. Placide Cappeau
 36. John E. Walvoord
 37. Joseph Mohr
 38. Phill­ips Brooks
 39. Isaac Watts
 40. Richard Storrs Willis
 41. Samuel Trevor Francis
 42. William J. Gaither
 43. Edward Perronet
 44. Edward Perronet
 45. William Ralph Featherstone
 46. Audrey Meier
 47. Münster Gesangbuch
 48. Philip P. Bliss
 49. Naida Hearn
 50. Jerry Sinclair
 51. John W. Peterson
 52. Nguyễn Hữu Ái
 53. A. Guirey
 54. Lê Phước Thiện
 55. Mrs. C. H. Morris
 56. Charles W. Fry
 57. John W. Peterson
 58. Jane LaRowe
 59. William Y. Fullerton
 60. Isaac Watts
 61. Henry Barraclough
 62. Elizabeth Clephane
 63. Frances R. Havergal
 64. George Bennard
 65. Lê Phước Thiện
 66. Norman Clayton
 67. Robert Lowry
 68. Alfred H. Ackley
 69. Charles Wesley
 70. Gloria Gaither
 71. James M. Black
 72. Paul Rader
 73. Marcus M. Wells
 74. Ralph Carmichael
 75. Charles Wesley
 76. Peter Scholtes
 77. John Oxenham
 78. Tedd Smith
 79. Philip Doddridge
 80. American Folk Hymn
 81. Nguyễn Văn Vạn
 82. W. O. Cushing
 83. G. Stebbins
 84. R. Kelson Carter
 85. Philip P. Bliss
 86. Robert Cull
 87. Vĩnh Phúc
 88. Katharona von Schlegel
 89. Daniel W. Whittle
 90. Fanny J. Crosby
 91. Johnson Oatman, Jr.
 92. Lê Ngọc Vinh
 93. D. W. Whittle
 94. Fanny J. Crosby
 95. Ira F. Stanphill
 96. American Folk Melody
 97. Cleland B. McAfee
 98. Anna S. Hawks
 99. B. Mansell Ramsey
 100. Robert Harkness
 101. Carolina Sandell Berg
 102. George S. Schuler
 103. Fanny J. Crosby
 104. George Matheson
 105. E. E. Hewitt
 106. C. Austin Miles
 107. Wendell P. Loveless
 108. Merrill Dunlop
 109. Oswald J. Smith
 110. Phương Thảo
 111. Francis d'Assisi
 112. Will L. Murphy
 113. William D. Cushing
 114. Keith Roughledge
 115. H. G. Spafford
 116. Joe E. Parks
 117. Luther D. Bridgers
 118. Carol Owen
 119. A. B. Warner
 120. John Stallings
 121. Joseph M. Scriven
 122. William Walford
 123. Kim Dao
 124. Audrey Mieir
 125. Harry von Bruch
 126. I.B. Sergel
 127. Annie J. Flint
 128. Haldor Lilenas
 129. John Newton
 130. Thành Tâm
 131. John W. Peterson
 132. David - Thi Thiên 23
 133. William Williams
 134. Fanny J. Crosby
 135. Linda Shivers Leech
 136. Dorothy A. Thrupp
 137. Henry J. Zelley
 138. John T. Benson
 139. Joseph H. Gilmore
 140. Isaac Watts
 141. Orien Johnson
 142. Frances R. Havergal
 143. Mrs. C. H. Morris
 144. John H. Yates
 145. S. Baring Gould
 146. John E. Bode
 147. Margarte W. Brown
 148. Rhea F. Miller
 149. Thomas O. Chisholm
 150. Diane Ball
 151. Adelaide A. Pollard
 152. Robert Loveless
 153. Philip P. Bliss
 154. John W. Peterson
 155. May Agnew Stephens
 156. George Whelpton
 157. Baynard L. Fox
 158. A. C. Palmer
 159. Ralph Carmichael
 160. Ida R. Smith
 161. Albert E. Brunley
 162. Winfield Macomber
 163. John W. Peterson
 164. Eliza E. Hewitt
 165. Virgil P. Brook
 166. Carrie A. Breck
 167. Robert Lowry
 168. Charles H. Gabriel
 169. John W. Peterson
 170. Eleanor Farjeon
 171. Charles A. Tindley
 172. Charles Wesley
 173. John W. Peterson
 174. Henry F. Lyte
 175. Matthias Claudius
 176. John Oatman, Jr.
 177. Charles Wesley
 178. Fanny J. Crosby
 179. Lewis E. Jones
 180. Philip P. Bliss
 181. Elvina M. Hall
 182. John M. Moore
 183. Priscilla J. Owens
 184. Cyrus S. Nusbaum
 185. Anna Olander
 186. Philip P. Bliss
 187. Dottie Rambo
 188. Stanton W. Gavitt
 189. Fanny J. Crosby
 190. Rufus H. McDaniel
 191. Helen H. Lemmel
 192. Charles H. Gabriel
 193. A. M. Toplady
 194. Will L. Thompson
 195. Juan Ramon
 196. W. T. Sleeper
 197. George W. Cooke
 198. Charlotte Elliott
 199. Ralph Carmichael
 200. Howard E. Smite
 201. Vĩnh Phúc
 202. George F. Root
 203. John Newton
 204. Isaac Watts
 205. Nellie Talbot
 206. John Fawcett
 207. B. B. McKinney
Nhạc
 1. Felice de Giardini
 2. Lugwig van Beethoven
 3. Jimmy Owens
 4. Reginald Heber
 5. Charles Gounod
 6. Martin Luther
 7. Laurie Klein
 8. William M. Runyan
 9. Charles H. Purday
 10. Frederick M. Lehman
 11. William H. Doane
 12. Charles H. Gabriel
 13. W. Stillman Martin
 14. G.F. Root
 15. Jessie S. Irvine
 16. John D. Olsen
 17. John W. Peterson
 18. Geistliche Kirchengesang
 19. Dân Ca Thụy Điển
 20. Genevan Psalter
 21. Nguyễn Duy
 22. R. Edward Miller
 23. H.W. Greatorex
 24. Christoph Meincke
 25. Giai điệu Do Thái
 26. Stralsund Gesangbuch
 27. Dân Ca Hoa Kỳ
 28. Judson W. VanDeVenter
 29. Charlotte A. Barnard
 30. Plainsong, 13th Century
 31. Hải Linh - Trần Văn Trị
 32. Edwardo Di Capua
 33. Felix Mendelssohn
 34. John Francis Wade
 35. W. Elmo Mercer
 36. Adolphe Charles Adam
 37. Don Wyrtzen
 38. Franz Xaver Gruber
 39. Lewis H. Red­ner
 40. George Frederick Handel
 41. Edmund H. Sears
 42. Thomas J. Williams
 43. William J. Gaither
 44. Oliver Holden
 45. James Ellor
 46. Adniram J. Gordon
 47. Audrey Meier
 48. Dân Ca Silesia
 49. Philip P. Bliss
 50. Naida Hearn
 51. Jerry Sinclair
 52. John W. Peterson
 53. Nguyễn Hữu Ái
 54. Sam Hardy
 55. Charles H. Gabriel
 56. Lê Phước Thiện
 57. Mrs. C. H. Morris
 58. John Darwall
 59. William S. Hays
 60. John W. Peterson
 61. Jane LaRowe
 62. G. B. Muller
 63. Londonderry Air
 64. Lowell Mason
 65. Isaac Watts
 66. Frederick C. Maker
 67. Philip P. Bliss
 68. George Bennard
 69. Lê Phước Thiện
 70. Norman Clayton
 71. Robert Lowry
 72. Alfred H. Ackley
 73. Lyra Davidica
 74. William J. Gaither
 75. James M. Black
 76. Paul Rader
 77. Marcus M. Wells
 78. Ralph Carmichael
 79. John Zundel
 80. Peter Scholtes
 81. Alexander R. Reinagle
 82. Tedd Smith
 83. E. F. Rimbault
 84. American Folk Hymn
 85. Carl Gotthard Liander
 86. George F. Root
 87. G. Stebbins
 88. R. Kelson Carter
 89. Philip P. Bliss
 90. Robert Cull
 91. Hòang Trọng
 92. Jean Sibelius
 93. James McGranahan
 94. William J. Kirkpatrick
 95. Charles H. Gabriel
 96. Lê Ngọc Vinh
 97. May Whittle Moody
 98. Phoebe P. Knapp
 99. Ira F. Stanphill
 100. American Folk Melody
 101. Cleland B. McAfee
 102. Robert Lowry
 103. B. Mansell Ramsey
 104. Robert Harkness
 105. Oscar Ahnfelt
 106. George S. Schuler
 107. William H. Doane
 108. George W. Martin
 109. John R. Sweeney
 110. C. Austin Miles
 111. 120
 112. Merrill Dunlop
 113. Redd Harper
 114. Wendell P. Loveless
 115. Phương Thảo
 116. Kim Long
 117. Will L. Murphy
 118. Ira D. Sankey
 119. Keith Roughledge
 120. Philip P. Bliss
 121. 130
 122. Joe E. Parks
 123. Luther D. Bridgers
 124. Carol Owen
 125. F. B. Mendelssohn
 126. John Stallings
 127. Charles C. Converse
 128. William B. Bradbury
 129. Albert Simpson Reitz
 130. Adger M. Pace
 131. Kim Dao
 132. Audrey Mieir
 133. Harry von Bruch
 134. I.B. Sergel
 135. Rev. H. Michell
 136. Haldor Lilenas
 137. Dân Ca Da Đen
 138. Thành Tâm
 139. John W. Peterson
 140. Paul E. Carlson
 141. John Hughes
 142. Robert Lowry
 143. Linda Shivers Leech
 144. William B. Bradbury
 145. George H. Cook
 146. John T. Benson
 147. William B. Bradbury
 148. Robert Lowry
 149. Orien Johnson
 150. Caradog Roberts
 151. Mrs. C. H. Morris
 152. Ira D. Sankey
 153. Arthur Sullivan
 154. Elton M. Roth
 155. James William Elliott
 156. Howard L. Brown
 157. George Beverly Shea
 158. C. Harold Lowden
 159. Diane Ball
 160. George C. Stebbins
 161. Robert Loveless
 162. Philip P. Bliss
 163. John W. Peterson
 164. May Agnew Stephens
 165. George Whelpton
 166. Baynard L. Fox
 167. Charles D. Tillman
 168. Ralph Carmichael
 169. Maurice A. Clifton
 170. Albert E. Brunley
 171. Harold Lillenas
 172. Winfield Macomber
 173. John W. Peterson
 174. Emily D. Wilson
 175. Blanche Keer Brock
 176. Grant Celfax Tullar
 177. Robert Lowry
 178. Charles H. Gabriel
 179. John W. Peterson
 180. Giai Điệu Dân Ca Gaelic
 181. Charles A. Tindley
 182. Felice de Giardini
 183. John W. Peterson
 184. William H. Monk
 185. R. Maxwell, W. Wirges and S. Sykes
 186. Johann A. P. Schulz
 187. Edwin O. Excell
 188. Thoams Campbell
 189. W. H. Doane
 190. Lewis E. Jones
 191. Philip P. Bliss
 192. John T. Grape
 193. John M. Moore
 194. William J. Kirkpatrick
 195. Cyrus S. Nusbaum
 196. Giai Điệu Dân Ca Thụy Điển
 197. James McGranahan
 198. Dottie Rambo
 199. Stanton W. Gavitt
 200. William H. Doane
 201. Charles H. Gabriel
 202. Helen H. Lemmel
 203. Charles H. Gabriel
 204. Thomas Hastings
 205. Will L. Thompson
 206. Juan Ramon
 207. George C. Stebbins
 208. George D. Watson
 209. Wm. B. Bradbury
 210. Ralph Carmichael
 211. Howard E. Smite
 212. Hoàng Trọng
 213. George F. Root
 214. Louise Smith
 215. Dân Ca Da Đen
 216. Ralph E. Hudson
 217. Edwin O. Excell
 218. Linda Shivers Leech
 219. Johann G. Naegeli
 220. B. B. McKinney

Tài Liệu

 • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992).
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành


Liên Kết