Hãy Theo Ta.

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Theo Ta
1. Nay tâm bạn hoàn toàn tự do vững an nơi Giê-xu
Mau dâng trọn đời truyền rao ơn yêu thương cứu người
Vâng theo lời Ngài truyền ngày đêm bước đi trong Ngài.
Điệp Khúc:
Theo Ngài lòng luôn vững an
Lìa xa tối tăm trần thế
Lặng nghe tiếng Giê-xu khuyên
Lìa xa mọi nơi tăm tối
Thỏa vui trong cánh Giê-xu hoài
Bước đi theo Ngài trọn đời.
2. Giê-xu luôn nài khuyên ta mau bước đi trong lối Ngài
An vui bình tịnh thay trong ơn yêu thương cứu chuộc
Luôn theo Ngài dầu gặp gian nguy Chúa luôn nâng đỡ hoài.


Tài Liệu Tham Khảo