Bình An Trong Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Oswald J. Smith
  • Nhạc: Redd Harper

Lời Anh

Lời Việt

Bình An Trong Giê-xu
1. Lòng bạn chưa từng được thái an?
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.
Điệp Khúc:
Bình an thay, có Giê-xu
Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù
Lòng mừng vui ngợi khen Chúa
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.
2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?
Bạn than vãn gặp cơn hiểm nguy?
Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng
Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.


Tài Liệu Tham Khảo