Sông Nước Vĩnh Sanh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: R. Edward Miller
  • Nhạc: R. Edward Miller

Lời Việt

Sông Nước Vĩnh Sanh
Đem con gần bên sông nước vĩnh sanh dịu êm
Đem con gần bên sông nước suối thiêng tràn tuôn
Đem con lại bên sông nước vĩnh sanh Ngài ôi!
Nước Cha ngọt êm chảy trong lòng con mãi không hề phai.

Tài Liệu Tham Khảo