Khúc Ca Trầm Hương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:


Lời Việt

Khúc Ca Trầm Hương
Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường
Bay lên tới thiên đường cho lung linh bao nhiệm mầu
Thiết tha như cánh vạc kêu sương Chúa ơi!
Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn
Không gian mấy tơ vàng dâng cao siêu lễ tôn thờ
Khẩn cầu Chúa hãy dủ thương ban muôn hồng ân.
1. Chúa ôi bênh vực con luôn khỏi những quân gian thù hằng mưu ác hại con
Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào hồn con mong Chúa dường bao.
2. Chúa ôi con hằng trông mong được ở trong nhà Người ngày đêm suốt đời con
Lời cầu như trầm hương dâng lên trước Chúa dạt dào dìu con lên tới đỉnh cao.
3. Chúc tụng Chúa là tình yêu chân lý công bình Ngài vượt xa biết ngàn mây
Chúa ơi như đỉnh thiên sơn chân lý Chúa vời vợi và phán quyết Chúa thẳng ngay.


Tài Liệu Tham Khảo