Ước Ao Nhìn Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: A. B. Warner
  • Nhạc: F. B. Mendelssohn

Lời Anh

Lời Việt

Ước Ao Nhìn Giê-xu
1. Ước ao nhìn Giê-xu, trong khi màn đen bủa vây
Dầy đặc thêm mãi trên đời đau khổ đêm ngày
Ước ao nhìn Chúa, để đức tin tăng cường dẫy đầy
Bạc nhược nay hóa nên hùng mạnh thắng muôn phần.
2. Ước ao nhìn Giê-xu, đây Thạch Bàn to lớn thay
Nhờ hồng ân Chúa tôi hằng đặt vững chơn hoài
Dẫu cho sự chết, dẫu có mưu thâm cùng kế độc
Làm gì tôi nếu tôi được tay Chúa bao bọc.
3. Ước ao nhìn Giê-xu, khi hoa thời gian úa phai
Màn hoàng hôn sắp buông, nặng nề bóng đêm dài
Tiếc chi cuộc sống thú vui vinh hoa đều chóng tàn
Vì rằng tôi sắp đi về cùng Chúa thiên đàng.
4. Ước ao nhìn Giê-xu, đây nhu cầu tôi trước nay
Được nhìn xem Chúa, vui mừng, mạnh khỏe hầu Ngài
Ước ao nhìn Đấng đã cứu tôi ra khỏi khổ hình
Vượt được cõi chết, muôn đời tôi sống thanh bình.

Tài Liệu Tham Khảo