Giê-xu Ôi Con Tin Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: ………
  • Nhạc: ………

Lời Anh


Lời Việt

Giê-xu Ôi Con Tin Ngài

1. Giê-xu con xin tin Ngài, tin nơi Chúa hết lòng
Sống giữa hư vong vô vọng, được Ngài đến cứu con
Chẳng có ai ở trên trời hay trên đất giống Ngài
Chúa chết thay cho thế nhân Chúa chết vì tội con.
Điệp Khúc:
Giê-xu ôi, con tin Ngài
Con tin hết trí hồn
Chết mất đau thương vô vọng
Được Ngài đến cứu con.
2. Giê-xu ôi, con tin Ngài qua Kinh Thánh tiếng Ngài
Chúa đã bao phen kêu gọi con đâu có lắng nghe
Chỉ có lúc con yên lặng, chuyên tâm để tiếp nhận
Có Thánh Linh dạy dỗ con mới nếm được ngọt ngon.
3. Giê-xu con xin tin Ngài, tin không chút rúng động
Bất cứ ai kêu xin Ngài Giê-xu chẳng bỏ đâu
Huyết Chúa xóa hết muôn tội, lời Ngài chẳng đổi dời
Cứu Chúa và Thượng Đế con Chúa bước vào đời con.


Tài Liệu Tham Khảo