Sức Lực Từ Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Sức Lực Từ Chúa
Chúa ban năng lực hầu tôi lo lắng bao công việc Ngài
Sức lực tôi nhận từ nơi Chúa luôn đắc thắng khó khăn
Từng ngày qua, từng giờ qua, nguyện nương trong quyền năng Chúa
Chúa ban sức mới, hằng ngày tôi quyết luôn trông mong Ngài.


Tài Liệu Tham Khảo