Dâng Hiến Cho Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Robert Harkness
  • Nhạc: Robert Harkness

Lời Anh


Lời Việt

Dâng Hiến Cho Giê-xu
Xin dâng cho Giê-xu thân hồn mời Chúa ngự vào
Xin dâng cho Giê-xu luôn cả cuộc sống trọn đời
Tâm linh luôn tươi vui an bình gần nơi chân Chúa
Xin dâng hết cho Giê-xu.


Tài Liệu Tham Khảo