Em-ma-nu-ên Xin Hãy Đến

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Antiphon
  • Lời: Latin, 12th Century
  • Nhạc: Plainsong, 13th Century

Lời Anh

Oh Come, Oh Come, Emmanuel
Lời Anh: John M. Neale (1851)
Tài liệu: Lutheran Worship (1854) – Bài số 31
1. Oh, come, our Wisdom from on high, Who ordered all things mightily;
To us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
2. Oh, come, oh, come, our Lord of might, Who to your tribes on Sinai’s height
In ancient times gave holy law, in cloud and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
3. Oh, come O Rod of Jesse’s stem, from ev’ry foe deliver them
That trust your mighty pow’r to save; bring them in vict’ry through the grave.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
4. Oh, come, O Key of David, come, and open wide our heav’nly home;
Make safe the way that leads on high, and close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
5. Oh, come, our Dayspring from on high, and cheer us by your drawing nigh,
Disperse the gloomy clouds of night, and death’s dark shadows put to flight.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
6. Oh, come, Desire of Nations, bind in one the hearts of all mankind;
Oh, bid our sad divisions cease, and be yourself our King of Peace.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
7. Oh, come, oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here, until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!

Lời Việt

Em-ma-nu-ên Xin Hãy Đến
Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài
Bao tháng năm rồi xa xứ mang thân đọa đầy
Kiếp sống nhọc nhằn tăm tối như đêm dài
Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Điệp Khúc:
Hãy hát, vui tươi, trông đợi Chúa sinh ra đời
Đem đến hy vọng, ơn phước chan hòa lòng người.
2. Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài
Ôi kiếp lưu đày đau đớn muôn ngàn sầu cay
Tiếng khóc tuyệt vọng vang mãi trong đêm dài
Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài.
3. Cầu xin Em-ma-nu-ên hiển vinh trên trời
Mau cứu dân Ngài qua kiếp nô lệ ngậm ngùi
Giúp đỡ phù hộ an ủi luôn trong đời
Tạ ơn Em-ma-nu-ên hòa vịnh trên trời.
4. Rồi đây Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài
Đau đớn u hoài qua hết không còn lạc loài
Tiếng hát thờ phượng bay vút lên ngôi Ngài
Bình an vui tươi dâng tràn khắp nơi lâu dài.
5. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Đau đớn u hoài qua hết, không còn lạc loài.
Tiếng hát thờ phượng bay vút lên ngôi Ngài.
Bình an vui tươi dâng tràn khắp nơi lâu dài.


Tài Liệu Tham Khảo