Nguồn Vui Trong Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Nguồn Vui Trong Lòng
Sống với Chúa thỏa vui trong lòng thay
Sống với Giê-xu tâm hồn hằng bình tịnh thay
Từng ngày, từng giờ qua
Ngài thuộc về lòng tôi
Tình yêu Giê-xu giữ tôi bên Ngài
Sống với Chúa thỏa vui trong lòng thay
Sống với Giê-xu mỗi ngày lòng được thái an
Đời luôn luôn tươi mới vui thỏa rao danh Ngài
Chính Đấng yêu thương nguồn vui thỏa ngập hồn tôi.


Tài Liệu Tham Khảo