Tôi Nghe Chúa Gọi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Nghe Chúa Gọi
Lòng tôi thầm nghe Chúa gọi
Nguyền vâng theo Chúa suốt đời
Bằng lòng đi tới khắp nơi xa xôi
Vì chính Chúa kêu gọi tôi.


Tài Liệu Tham Khảo