Giê-xu Là Bạn Thật

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: What a Friend I Have in Jesus
  • Lời: Joseph M. Scriven
  • Nhạc: Charles C. Converse

Lời Anh

What a Friend I Have in Jesus
1. What a Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry everything to God in prayer!
O what peace we often forfeit, O what needless pain we bear,
All because we do not carry everything to God in prayer.
2. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged; take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness; take it to the Lord in prayer.
3. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care?
Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer.
Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer!
In His arms He’ll take and shield you; you will find a solace there.
4. Blessed Savior, Thou hast promised Thou wilt all our burdens bear
May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer.
Soon in glory bright unclouded there will be no need for prayer
Rapture, praise and endless worship will be our sweet portion there.

Lời Việt

Giê-xu Là Bạn Thật
1. Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật
Trình lên Chúa bao tâm sự ta
Bao lần ta bối rối gặp sầu tư
Lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự
Trình lên trước Giê-xu mà thôi.
2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn
Hồn linh lắm sầu não đảo điên?
Bao nhiêu khúc nôi không nao, không thẹn
Trình lên Chúa chẳng nên trì diên
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay
Sẵn xẻ chia đoạn khổ chặng phiền?
Duy Giê-xu rõ khúc nôi ta rày
Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.
3. Ai trong chúng ta bên lòng trĩu trịu
Nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?
Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu
Ngài vui xuống phước ban bình an
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê
Khá đến khai trình hết cho Ngài
Duy Giê-xu ban an nhiên trăm bề
Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Tài Liệu Tham Khảo