Nhìn Xem Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Nhìn Xem Giê-xu
1. Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội
Không ánh dương dẫn soi đường bước
Bao Lời Thánh còn đâu vang trong lòng mờ đôi mắt nhìn xem thế gian.
Điệp Khúc:
Hãy nghe tiếng Giê-xu hằng nhủ khuyên
Nhìn xem Chúa bước đi nào sai
Đi cùng Chúa dầu khi chung quanh mình không tiếng hát ngợi khen Giê-xu
2. Khi đời sống trần gian vây quanh ta
Không phút nào tương giao cùng Chúa
Nên dành ít thời gian nơi chân Ngài yên vui ngắm hào quang sáng soi.
3. Khi lòng khát khao men say ô trần
Không phút giây lắng nghe lời Chúa
Vui trần thế nào đem cho ta gì sầu thương tiếc và tội vấn vương.

Tài Liệu Tham Khảo