Bình Minh Đã Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Morning Has Broken (1931)
  • Lời: Eleanor Farjeon
  • Nhạc: Giai điệu dân ca Gaelic
  • Tài Liệu:
  • Songs and Hymns of the Gael, published in 1900
  • "A Morning Song (For the First Day of Spring)", Oxford University Press in 1957.
  • The United Methodist Hymnal - #145

Lời Anh

Morning Has Broken
1. Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the word
2. Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
3. Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God’s recreation of the new day

Lời Việt

Bình Minh Đã Đến
Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Kìa bình minh đã đến
Nắng lên thật êm đềm
Bầy chim non âu yếm
Hát vang ngoài hiên
Ôi ngàn hoa thắm xinh
Điểm trang trời bình minh
Vui ngợi ca Thiên Chúa ban xuống ơn lành
2. Giọt sương rơi trên lối
Ánh mặt trời sáng ngời
Mừng một ngày tươi mới
Ấm êm lòng tôi
Huy hoàng tia nắng mai
Thắm tô đẹp cỏ cây
Ôi! Bàn tay Thiên Chúa chăm sóc muôn loài.
3. Rồi cuộc đời qua hết
Chúa Giê-xu đón tôi
Vào một bình minh mới
Nắng thiên đàng soi
Ôi! Bình minh thỏa vui
Mắt không nhòa lệ rơi
Tôi được đi theo Chúa yên nghỉ muôn đời.

Tài Liệu Tham Khảo