Sự Bình An Tuyệt Vời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:


Lời Anh

Lời Việt

Sự Bình An Tuyệt Vời
Trong tình yêu Chúa thiêng liêng
Tôi nghỉ yên rất êm đềm.
Khó khăn không làm xao xuyến
Dầu lo buồn càng thêm
Ôi! Bình an Chúa trên ngôi
Ban tặng tôi rất tuyệt vời.
Khiến tôi muôn đời tươi mới.
Thỏa lòng sống vui.

Tài Liệu Tham Khảo