Nhà Tôi Là Thiên Đàng Sáng Tươi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Nhà Tôi Là Thiên Đàng Sáng Tươi
1. Đường đời tôi như lữ khách
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi
Dương gian nguy biến dập dồn
Trái đất như sa mạc buồn
Nước Cha vinh quang là nhà tôi đó
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi.
2. Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi
Gian truân, cay đắng, tủi hờn
Sẽ sớm qua đi không còn
Bước chân tôi đang trở về nơi đó
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi.
3. Rồi một ngày kia tôi tới
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi
Nơi đây sung sướng tuyệt vời
Có Chúa bên tôi đời đời
Chốn quê yên vui là nhà tôi đó
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi.
4. Chẳng còn đau thương than vãn
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi
Nơi tôi yên nghỉ tuyệt vời
Có các thiên binh muôn đời
Hát tôn vinh vui mừng ngợi ca Chúa
Nhà tôi là thiên đàng sáng tươi.

Tài Liệu Tham Khảo