Chúa Giê-xu, Con Hứa Theo Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Jesus, I Have Promised
  • Lời: John E. Bode
  • Nhạc: James William Elliott

Lời Anh

O Jesus, I Have Promised
1. O Jesus, I have promised to serve Thee to the end;
Be Thou forever near me, my Master and my Friend;
I shall not fear the battle if Thou art by my side,
Nor wander from the pathway if Thou wilt be my Guide.
2. Oh, let me hear Thee speaking in accents clear and still,
I dare not trust my judgment: Thy way shall be my will;
Oh, speak to reassure me, to hasten or control;
Oh, speak, and help me listen, Thou Guardian of my soul.
3. O Jesus, Thou hast promised to all who follow Thee
That where Thou art in glory there shall Thy servant be;
And Jesus, I have promised to serve Thee to the end—
Oh, give me grace to follow, my Master and my Friend.
4. Oh, let me see Thy footprints, and in them plant mine own;
My hope to follow duly is in Thy strength alone;
Oh, guide me, call me, draw me, uphold me to the end;
And then in Heav’n receive me, my Savior and my Friend.

Lời Việt

Chúa Giê-xu, Con Hứa Theo Ngài
1. Giê-xu con hứa xin theo Ngài
Phục sự tận tâm đến cùng
Nguyện xin Ngài sát con chẳng rời
Là bạn và chủ của con
Con chẳng nao sợ giữa chiến trường
Nếu Chúa luôn luôn cạnh bên
Con chẳng khi nào đi tách đường
Vì Ngài dắt chăn chiên mình.
2. Nguyện xin con cảm biết chính Ngài
Giữa đời tăm tối phủ chặt
Nhìn xem quang cảnh đang lóe mờ
Rền nghe tiếng cám dỗ vang
Bao kẻ tử thù đang vây chặt
Ở quanh và ngay nội tâm
Hỡi Chúa Giê-xu xin đến gần
Gìn con khỏi sa vào tội.
3. Lạy Giê-xu Chúa đã hứa ban
Cho mọi người theo gót Ngài
Rằng nơi vinh hiển Ngài đang ngự
Rồi họ cũng sẽ đến nơi
Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời
Hiến tâm, thân hầu việc Cha
Hỡi Chúa con, bạn con hãy thương
Dùng ơn giúp con theo Ngài.
4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài
Bằng lời trong sáng rõ ràng
Vượt trên giông tố của khát vọng
Và âm thanh của ý riêng
Phán cho tâm hồn nên lắng dịu
Nhắc khuyên con hay giục con
Xin phán, đem lòng con lắng nghe
Vì Ngài dắt chăn linh hồn.

Tài Liệu Tham Khảo