Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: More About Jesus
  • Lời: E. E. Hewitt
  • Nhạc: John R. Sweeney

Lời Anh

More About Jesus
1. More about Jesus would I know,
More of His grace to others show;
More of His saving fulness see,
More of His love who died for me.
Refrain:
More, more about Jesus,
More, more about Jesus;
More of His saving fulness see,
More of His love who died for me.
2. More about Jesus let me learn,
More of His holy will discern;
Spirit of God my teacher be,
Showing the things of Christ to me.
3. More about Jesus; in His Word,
Holding communion with my Lord;
Hearing His voice in every line,
Making each faithful saying mine.
4. More about Jesus; on His throne,
Riches in glory all His own;
More of His kingdom’s sure increase;
More of His coming, Prince of Peace.

Lời Việt

Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu
1. Nguyền ngày càng tường minh Giê-xu thêm
Cao rao thiên ân giúp kẻ khác nếm
Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi
Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi.
Điệp Khúc:
Biết nhiều hơn về Giê-xu
Mong sao biết rõ Giê-xu
Ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi
Tường minh Đấng đã chết thay vì tôi.
2. Ngày ngày học nhiều về Giê-xu thôi
Tôi mong sao cho biết ý Chúa thánh
Bí quyết trước nhất chỉ nơi đây thôi
Là do giáo sư Thánh Linh dạy tôi.
3. Càng tường Giê-xu trên ngôi cao sang
Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng
Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian
Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an.


Tài Liệu Tham Khảo