Nương Mình Trong Cánh Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Under His Wings
  • Lời: William D. Cushing
  • Nhạc: Ira D. Sankey


Lời Anh

Under His Wings
1. Under His wings I am safely abiding,
Though the night deepens and tempests are wild,
Still I can trust Him; I know He will keep me,
He has redeemed me, and I am His child.
Refrain
Under His wings, under His wings,
Who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
Safely abide forever.
2. Under His wings, what a refuge in sorrow!
How the heart yearningly turns to His rest!
Often when earth has no balm for my healing,
There I find comfort, and there I am blessed.
3. Under His wings, oh, what precious enjoyment!
There will I hide till life’s trials are o’er;
Sheltered, protected, no evil can harm me,
Resting in Jesus, I’m safe evermore.

Lời Việt

Nương Mình Trong Cánh Christ
1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Chirst Chúa tôi
Dầu đêm tăm tối phong ba vang dậy cuồng sôi
Lòng tin Giê-xu luôn giương cánh bao quanh tôi hoài
Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài.
Điệp Khúc:
Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái
Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài
Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài
Được thơ thái an bình lâu dài.
2. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an
Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban
Đời tạm này vô phương an ủi tâm linh ưu sầu
Được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm màu.
3. Thật hân hoan thay, an ninh trong cánh Ngài thẳng xông
Kịp hồi rèn thử trong nhân gian này tận chung
Còn đâu tai ương, Sa-tan bó tay không khoe hùng
Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng.


Tài Liệu Tham Khảo