Hãy Làm Khi Còn Ban Ngày

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Làm Khi Còn Ban Ngày
1. Khi trời sáng lên bao công việc lo bắt tay
Làm bao công tác Christ Chúa ta ban truyền
Khi màn tối buông đâu ai còn lo tiến công
Rồi giây phút chót tắt đi trong đời đời.
2. Cuộc đời Chúa giao trang nghiêm cùng quan yếu thay
Từng một công tác Chúa chỉ ta đương nhiệm
Lo làm hết ngay, mau thi hành ơn Chúa ban
Gặt hay gieo giống hãy lo cho tận lòng.
3. Khi đời sống ta như sương hiện ra sớm mai
Hoặc khi Chúa đến kiếm đâu ra cơ hội
Ta nguyện nắm tay lo công việc Cha phó giao
Kìa kim mão quí Chúa ban cho đời đời.

Tài Liệu Tham Khảo