Loan Tin Trần Gian

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I'll Tell the World
  • Lời: Baynard L. Fox
  • Nhạc: Baynard L. Fox
  • Tài Liệu: Ca Ngợi Thiên Chúa

Lời Anh

I'll Tell the World
1. I'll tell the world that I'm a Christian;
I'm not ashamed His name to bear.
I'll tell the world that I'm a Christian;
I'll take Him with me anywhere.
I'll tell the world how Jesus saved me,
And how He gave me a life brand new;
And I know that if you trust Him
That all He gave me He'll give to you.
I'll tell the world that He's my savior;
No other one could love me so.
My life, my all is His forever,
And where He leads me I will go.
2. I'll tell the world that He is coming;
It may be near or far away.
But we must live as if His coming
Would be tomorrow or today.
For when He comes and life is over,
For those who love Him there's more to be;
Eyes have never seen the wonders
That He's preparing for you and me.
O tell the world that you're a Christian;
Be not ashamed His name to bear.
O tell the world that you're a Christian,
And take Him with you everywhere.

Lời Việt

Loan Tin Trần Gian
1. Vui thay từ nay làm con Chúa trên trời
Không vương sầu thương đắm đuối ô trần
Cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm
Hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu
Lòng tôi thư thái Giê-xu cứu tôi về
Đời tôi biến thay rồi người ơi thấy chăng?
Tôi mong sao mọi người đến với Chúa
Được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tăm tối
Tôi vui mừng thay được loan báo cho người
Giê-xu là Vua, Chúa Thánh trên trời
Tôi đây là con, là con Thánh Vua Trời
Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang.
2. Cho muôn người hay ngày Vua đến trần gian
Quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời
Nhưng ta đừng quên ngày Vua đến không ngờ
Không nên vương vấn đường đời mê say
Ngày nào Chúa đến đường gai sẽ không còn
Và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay
Vui lên đi trần gian sẽ chấm dứt
Cuộc đời ngập ánh sáng mọi người theo Chúa
Anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường
Theo chân Giê-xu chẳng chút nao lòng
Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười
Hân hoan vui bước về miền thiên cung.

Tài Liệu Tham Khảo