Từ Ngàn Đời Xa Xưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Từ Ngàn Đời Xa Xưa
  • Lời: Jane LaRowe
  • Nhạc: Jane LaRowe

Từ Ngàn Đời Xa Xưa

1. Từ ngàn đời xa xưa
Khi thế gian chưa hình thành
Từ ngàn đời xa xưa
Khi ánh dương chưa vào đời
Thiên Chúa biết tôi rồi
Thiên Chúa thấy tôi rồi.
Điệp Khúc:
Gô-gô-tha ngày nào, tình yêu Ngài thật bao la
Thân yêu thương vì người, vì tôi Ngài chịu đau thương
Tôi sống trong bến mê
Nhớ ơn Ngài buông tha
Vì Ngài hằng yêu tôi.
2. Rồi một ngày xa xưa
Khi Chúa yêu thương vào đời
Một mình quỳ trong đêm
Ghết-sê-ma-nê nguyện cầu
Tôi biết trong tâm Ngài
Bóng dáng tôi âm thầm.
3. Dầu cuộc đời lang thang
Trên bến trên sông xa xôi
Dầu tình người mong manh
Như bóng mây qua chiều tà
Tôi vẫn sống bên Ngài
Tôi vẫn đi âm thầm.

Tài Liệu Tham Khảo