Chúa Thánh Quang Vinh Đời Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Name Is Wonderful
  • Lời: Audrey Meier
  • Nhạc: Audrey Meier

His Name Is Wonderful

Lời Anh: Audrey Meier
1. His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
Jesus My Lord
Refrain:
He’s the Great shepherd
The Rock of All Ages
Almighty God is He.
Bow down before Him
Love and adore Him
His Name is Wonderful
Jesus My Lord.
2. He is the Mighty King
Master of everything
His Name is Wonderful
Jesus My Lord

Chúa Thánh Quang Vinh Đời Đời

Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch
1. Giê-xu Vua trên mọi loài
Chủ tể khắp cả nhân gian
Chúa thánh vinh quang đời đời
Giê-xu Chúa tôi
Điệp Khúc:
Hiền lành thương mến chiên
Vầng đá sống không đổi dời
Ngài thật là Thần nhân chí tôn
Cúi xuống hỡi muôn loài!
Kính mến suy tôn Ngài
Chúa thánh vinh quang đời đời
Hát lên tôn thờ.
2. Giê-xu cao minh tuyệt vời
Ánh sáng soi bao cuộc đời
Sức sống ban cho loài người,
Chúa muôn muôn loài.

Tài Liệu Tham Khảo