Sống Chung Cùng Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Wendell P. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless

Lời Anh


Lời Việt

Sống Chung Cùng Giê-xu
Sống chung cùng với Giê-xu Chân Chúa tôi
Gần hơn những giờ ở riêng
Ước ao được biết rõ hơn Giê-xu tôi
Vì tôi Chúa làm mọi điều
Sâu thay tình yêu, thỏa thay bình an
Điển ân lạ thay, Ngài ban cho đủ bao nhu cầu
Sống chung cùng với Giê-xu Chân Chúa tôi
Ngày ngày luôn ngắm mặt Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo