Tạ Ơn Đấng Ban Mọi Sự

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: We Plow the Fields
  • Lời: Matthias Claudius
  • Nhạc: Johann A. P. Schulz

Lời Anh

We Plow the Fields
1. We plough the fields and scatter
the good seed on the land,
but it is fed and watered
by God's almighty hand;
he sends the snow in winter,
the warmth to swell the grain,
the breezes and the sunshine,
and soft refreshing rain.
Refrain:
All good gifts around us
are sent from heaven above;
then thank the Lord, O thank the Lord
for all his love.
2. He only is the Maker
of all things near and far;
he paints the wayside flower,
he lights the evening star;
the wind and waves obey him,
by him the birds are fed;
much more to us, his children,
he gives our daily bread.
3. We thank thee, then, O Father,
for all things bright and good,
the seed-time and the harvest,
our life, our health, our food.
Accept the gifts we offer
for all your love imparts,
with what we know you long for:
our humble, thankful hearts.

Lời Việt

Tạ Ơn Đấng Ban Mọi Sự
1. Đồng sâu kia cùng cày xới, chúng ta đem gieo muôn hạt giống
Bởi tay thiên thượng Chúa chăm nuôi, Ngài vun tưới không nào thôi
Mùa đông kia khi mưa tuyết, mọi hạt giống lớn lên an nhiên
Khi nắng nóng hay khi gió, cơn mưa mát dịu kia tràn tuôn.
Điệp Khúc:
Quanh ta luôn tươi tốt, từ trời cao Chúa đã ban cho
Ô, cám ơn Chúa, cám ơn Ngài luôn, tình yêu Chúa dư dật thay.
2. Duy Chúa Đấng tạo trời đất, Đấng cai trị muôn vật gần xa
Muôn hoa xinh đẹp Chúa điểm tô, Ngài khêu sáng sao trời đêm
Kìa phong ba vâng theo Chúa, mọi loài điểu thú Chúa dưỡng nuôi
Con cái Chúa Ngài nào quên, luôn ban bánh hằng ngày cho ta.
3. Nào dâng lên lời tụng tán, cám ơn Cha ta trên trời cao
Đấng ban mọi điều sáng tươi nay, mùa gieo giống hy vọng thay!
Rồi vui thay ta thâu trữ vật thực, sức khỏe Chúa ban cho
Ta lớn tiếng dâng lên Chúa, Cha thương xót hằng chăm nuôi ta.


Tài Liệu Tham Khảo