Núp Trong Tình Yêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Việt

Núp Trong Tình Yêu
1. Núp luôn trong tình yêu Chúa ta
Lòng chẳng sợ chút đổi thay
Tin quyết an ninh luôn chan hòa
Bởi Chúa nào đổi nào thay
Dầu bão gầm gừ dọa phủ tôi
Tâm tuy lung lay nao sờn
Nhưng Chúa luôn che quanh tôi rồi
Há để lòng tôi khiếp kinh
Vì rằng có Chúa phủ quanh rồi
Lòng há còn khiếp sợ sao.
2. Dẫu đi nơi nào, tôi chẳng lo
Vì Chúa dìu dắt bước chân
Vì Đấng chăn chiên theo bên mình
Có thấy còn thiếu gì đâu
Và trí siêu việt Ngài dẫn đưa
Mắt Chúa chẳng kém bao giờ
Nhưng biết nơi nào đưa chiên Ngài
Quyết mãi cùng theo Chúa tôi
Đường dầu gai góc Chúa am tường
Nên mãi cùng theo Ngài luôn.
3. Cỏ xanh dịu hiền phơi trước tôi
Mà trước giờ chẳng thấy đâu
Và ở trên cao kia xanh ngời
Lúc ấy mây xám còn đâu
Và ước vọng ngời dò thấu đâu
Tôi thong dong trên sinh lộ
Cứu Chúa bên tôi, ôi vui vầy
Chúa giữ phần tôi hiển vinh
Và phần vinh hiển Chúa ban dành
Nên Chúa cùng bước đường tôi.

Tài Liệu Tham Khảo