Tôi Sống Vui

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Joe E. Parks
  • Nhạc: Joe E. Parks


Lời Anh

Lời Việt

Tôi Sống Vui
1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời
Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp
Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình.
Điệp Khúc:
Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu
Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn
Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp
Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi muôn đời.
2. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua thánh trên trời
Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau
Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng
Mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng.

Tài Liệu Tham Khảo