Giê-xu Không Bỏ Qua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Giê-xu Không Bỏ Qua
Ai thành tâm cầu xin Vua Giê-xu vô lòng
Ai thành tâm cầu xin Vua Giê-xu vô lòng
Ai thành tâm cầu xin Vua Giê-xu vô lòng tin chắc Chúa không bỏ qua
Giê-xu, Giê-xu luôn thương xót những trái tim thương đau
Giê-xu luôn thương xót những trái tim thương đau
Giê-xu Chúa hàn gắn vết thương sâu tâm linh cho muôn người.

Tài Liệu Tham Khảo