Xin Giê-xu Nghe Tiếng Khẩn Cầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Lời: William J. Gaither
  • Nhạc: William J. Gaither

Xin Giê-xu Nghe Tiếng Khẩn Cầu

1. Giê-xu con xin Ngài nghe tiếng nói
Con xin dâng lên Chúa tiếng cám ơn
Giê-xu trên con đường con tiến bước
Từng ngày con biết ơn Ngài ban.
2. Giê-xu con xin Ngài nghe tiếng hát
Vinh quang dâng lên Chúa suy tôn Ngài
Giê-xu trên con đường con tiến bước
Từng ngày con hát lên mừng vui.
3. Giê-xu con mong Ngài như ánh sáng
Đau thương như đêm tối sẽ biến đi
Giê-xu con mong Ngài như nước sống
Làm hồn con khát khao dịu êm.
4. Giê-xu con mong được theo bước Chúa
Loan tin cho nhân thế đang đau thương
Giê-xu con xin được đi với Chúa
Tìm người đang khát khao niềm tin.
5. Con đang trông mong ngày Vua bước đến
Vinh quang như tia sáng trong đêm khuya
Giê-xu con mong được đi với Chúa
Ngàn đời con sống trong niềm vui.

Tài Liệu Tham Khảo