Bài Hát Thương Khó Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bài Hát Tưởng Niệm Sự Hy Sinh Của Đức Chúa Jesus

 1. Bây Giờ Tôi Tin
 2. Ca Ngợi Dòng Huyết Báu
 3. Chỉ Vì Tội Tôi
 4. Chúa Chí Ái
 5. Chúa Mang Thập Hình
 6. Lìa Đền Bằng Ngà
 7. Dòng Huyết Đào
 8. Đường Đến Gô-gô-tha
 9. Gần Thập Tự
 10. Ghết-sê-ma-nê
 11. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
 12. Giờ Tôi Thấy Chúa
 13. Gô-gô-tha
 14. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 15. Hãy Tin
 16. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 17. Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
 18. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 19. Lên Gô-gô-tha
 20. Này Anh Thấy Không
 21. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 22. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 23. Nhìn Cây Thập Tự
 24. Nơi Chân Thập Tự
 25. Nơi Gô-gô-tha
 26. Nơi Thập Tự
 27. Sông Tình Yêu
 28. Ta Hi Sinh Vì Con
 29. Tán Mỹ Jesus
 30. Thánh Thủ
 31. Thập Tự Xưa
 32. Thống Khổ Nhân
 33. Thống Khổ Nhân. - Ngũ Tình Tử
 34. Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
 35. Trên Đồi Cao
 36. Vì Tội Nhân Jesus Chết
 37. Xong Rồi!

Bài Hát Kỷ Niệm Sự Phục Sinh Của Đức Chúa Jesus

 1. Christ Phục Sanh
 2. Chúa Phục Sinh
 3. Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
 4. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 5. Chúa Phục Sinh Hôm Nay
 6. Con Đường Sự Sống
 7. Ngài Là Chúa
 8. Chúa Sống - Ngài Sống
 9. Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi
 10. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
 11. Jesus Chân Chúa Lại Sống
 12. Jesus Phục Sanh
 13. Mộ Trống
 14. Ngày Nay Chúa Phục Sanh
 15. Thiên Ca Vô Đối
 16. Trái Đầu Mùa
 17. Trên Đường Em-mau
 18. Vì Jesus Sống
 19. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Tài Liệu Tham Khảo