Ca Khúc Muôn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Ca Khúc Muôn Đời là một tuyển tập thánh ca do Đoàn Sinh Viên Học Sinh Tin Lành Việt Nam thực hiện.

Chủ biên của việc biên soạn Ca Khúc Muôn Đời là sinh viên Nguyễn Xuân Sơn, về sau trở thành mục sư đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam. Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn hiện là Giám Đốc Điều hành (COO) của Union University of California.

Xuất Bản

Ca Khúc Muôn Đời được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1971 tại Sài Gòn, Việt Nam với số lượng 5000 cuốn. Tuyển tập thánh ca này được in xong vào ngày 31/7/1971 tại nhà in Khắc Hạnh, số 318 Trần Quý Cáp, Sài Gòn.

Sau biến cố năm 1975, Trung Tâm Thanh Niên Việt Nam đã tái bản Ca Khúc Muôn Đời tại hải ngoại. 1000 cuốn Ca Khúc Muôn Đời đã được in tại nhà in Người Việt tại Westminster, California.

Nội Dung

Ca Khúc Muôn Đời trong ấn bản đầu tiên bao gồm 100 thánh ca được trích từ các tuyển tập thánh ca Bài Ca Mới I & II của Đoàn Sinh Viên Học Sinh Tin Lành; Bài Ca Trại Hè của Đoàn Học Sinh Tin Lành; Thanh Niên Tin Lành Ca của Tổng Đoàn Thanh Niên Tin Lành; Tôn Vinh Ca III của Ban Thanh Niên Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang; và Thánh Ca của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Trong lần tái bản tại hải ngoại, Ca Khúc Muôn Đời có thêm một số bài dân ca có lời hát trong tiếng Anh, Pháp, Ý và Đan Mạch.

Mục Lục

Mục Lục

 1. Chỉ Vì Tội Tôi
 2. Khi Dâng Lòng Mình Cho Jesus
 3. Đường Lối Chúa
 4. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 5. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
 6. Hãy Hát Lên
 7. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 8. Xin Chúa Nắm Giữ Con
 9. Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài
 10. Tình Yêu Jesus
 11. Jesus Ơi! Con Tin Ngài
 12. Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi
 13. Lúc Anh Nguyện Cầu
 14. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 15. Khi Chúa Cất Xa Tội Ô
 16. Bình An Trong Jesus
 17. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 18. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 19. Bài Ca Vĩnh Cửu
 20. Nơi Chân Thập Tự Giá
 21. Tiếng Jesus
 22. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 23. Hứa Ngôn Nghìn Xưa
 24. Buổi Mai Với Jesus
 25. Jesus Mau Đến
 26. Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi
 27. Đến Theo Ngài
 28. Khi Ban Mai Đến
 29. Đi Với Chúa
 30. Lớn Bấy Duy Ngài
 31. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 32. Thi Thiên 121
 33. Ca Xướng Vua Thiên Cung
 34. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 35. Ái Từ Cứu Tôi
 36. Khi Nghe Tôi Kêu Cầu
 37. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 38. Sống Vì Chúa
 39. Anh Lo Lắng Chăng
 40. Vì Sao Tôi Yêu Jesus
 41. Chúa Jesus Lâm Phàm
 42. Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
 43. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 44. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 45. Điều Này Thật Sao
 46. Khi Jesus Vô Lòng
 47. Ta Luôn Hát Suốt Linh Trình
 48. Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát
 49. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 50. Tinb Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
 51. Ngài Cứu Ngài Giữ
 52. Ngày Ngày Đi Với Chúa
 53. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa Thủy Chung
 54. Vui Thỏa Rao Truyền
 55. Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời
 56. Chúa Mang Thập Hình
 57. Thanh Xuân Ca Khúc
 58. Tiếng Chuông Ngân
 59. Trong Cơn Ưu Sầu
 60. Con Thuộc Về Ta
 61. Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
 62. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 63. Linh Trình Với Jesus
 64. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
 65. Xa Ta Hết Muôn Tôi
 66. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 67. Vinh Quanh Ha-lê-lu-gia
 68. Tất Cả Cho Jesus
 69. Hãy Đi Chúa Đang Gọi
 70. Chúa Yêu Thiết Tha
 71. Bên Kia Hoàng Hôn
 72. Hoa Hồng Sa-rôn
 73. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 74. Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
 75. Trên Chốn Đồi Cao
 76. Tình Yêu Thiên Chúa
 77. Vì Ai
 78. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 79. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 80. Làm Con Vua Thánh
 81. Sự Sống Mới
 82. Biết Jesus Và Truyền Bá Danh Ngài
 83. Kính Khen Jesus
 84. Đêm Yên Lặng
 85. Chứng Nhân Cho Jesus
 86. Đời Thắm Tươi
 87. Mỗi Bước Thiên Trình
 88. Chúa Ngự Trong Tôi
 89. Dương Quang Thiên Quốc
 90. Tôi Không Thề Biết
 91. Tại Chốn Trận Tiền
 92. Ánh Sáng Thiên Thượng
 93. Chúa, Bức Thành Kiên Cố
 94. Cứu Chúa Siêu Việt
 95. Thập Tự Xưa
 96. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 97. Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
 98. Amen
 99. Ngài Nuôi Ta Sống
 100. Hallelujah
 101. Vive la Compagnie
 102. The Red River Valley
 103. Santa Lucia
 104. Han Skal Leve

Tài Liệu